LÄGENHETEN

Att inneha en bostadsrätt innebär att man äger en andel i föreningen och rätten att bo i sin lägenhet. Fasta inventarier såsom dörrar, väggar och lås m.m. tillhör således fastigheten och får inte förändras/tas bort utan styrelsens godkännande.

Skador på ovannämnda fasta inventarier i lägenheten ska omedelbart anmälas till styrelsen. Likaså vattenskador. Oaktsamhet eller dröjsmål med att förebygga/åtgärda skador kan resultera i att lägenhetsinnehavaren får stå för reparationskostnader själv. Vid skador som täcks av föreningens försäkring står innehavaren för självrisken i denna försäkring. Se därför till att din hemförsäkring täcker denna självrisk.
Föreningen har dock tecknat en tilläggsförsäkring (tillägg till vår Trygg Hansa ADE försäkring) som innebär att många skador orsakade av bostadsrätten, och ibland tom skador inuti bostadsrätten, täcks av den (dock ej  alltid självrisken). Kontrollera dock med ditt försäkringsbolag och vårt vilka skador som ej innefattas av din egna respektive föreningens försäkring, för att vara på den säkra sidan.

Fastigheten har ett låssystem som innebär att en och samma nyckel används till många av våra samtliga allmänna utrymmen. Nycklar till dessa utrymmen går inte att kopiera hos låssmed utan dessa måste beställas genom styrelsen.

ALLMÄNNA UTRYMMEN Allmänna utrymmen bokas via hemsidan. Inloggningsuppgifter tillhandahålls av styrelsen.

Tvättstugan är belägen i källaren vid uppgång C. Tid till denna bokas via sidan Bokning. Bokning avser hela tvättiden, oavsett om den boende har påbörjat sin tvättning efter viss tid eller ej. Till tvättstugan hör torkrum nedanför C-uppgången samt mangelrum, mittemot tvättstugan. Dessa rum innefattas av själva bokningstiden, dvs. det är t.ex. inte tillåtet att torka sina kläder in på någon annans tvättid, såvida inte en överenskommelse har gjorts med innehavaren av den efterföljande tvättiden. 
Vi håller rent enligt de ordningsregler som finns anslagna. Töm fickor och tvätta plagg med byglar i tvättpåse så minimerar vi våra reparationskostnader för maskinerna i tvättstugan.

Bastun är belägen i källaren nedanför D-uppgången. Den bokas via sidan Bokning. Även här städar vi givetvis ordentligt efter oss.

Övernattningsrum/Gästrum finns mellan D och E uppgångarna, bokas via sidan för Bokning. Se under fliken styrelsen vem som ansvarar för rummet och dess nyckel. Gästrummet har genomgått en upprustning under jan/feb 2019. Städning ska ske användande. Kostnad 100 kr per natt.

Styrelserum är belägen i källaren vid uppgång C bredvid mangelrummet.

Hobby/snickarbod finns i källaren mellan C och D-uppgång.

Vi äger gemensamt utemöbler och grillar, dessa plockar vi fram i samband med vår årliga vårstädning. Dynor till utemöbler förvaras i källarförråd vid D-uppgången. Även här har vi givetvis gemensamt ansvar, vilket innebär att vi tar in väderkänsligt eller stöldbegärligt material efter användande/vid behov. Rengöring efter användning av grillen är även det en självklarhet, ett tips är att använda folie i botten av grillen.

INTERNET & TV

All Tele heter vår bredbandsleverantör, lägenheternas bredbandsuttag är beläget intill entrédörren.

Telefonnummer till All Tele: 0910 - 79 80 00

Com Hem är vår leverantör av både TV och Internet. Avgiften för TV ingår i hyresavgiften och vi har just nu 14 kanaler.

Kontakta Com Hem om du önskar dem som bredbandsleverantör: 0771-55 00 00

PARKERING

Parkeringsplatser på husets baksida finns att hyra i mån av tillgång. Föreningen har för närvarande 13 platser att förfoga över till en kostnad av 150 kr/mån. Kontakta styrelsen om du vill ställa dig i kö, du kan hitta ansvarig för parkering under fliken styrelse/medlemmar.

BOENDEPARKERING

Ansöker man om hos Uppsala Kommun, 018 - 727 40 85. Detta möjliggör boendeparkering inom vissa delar av Fålhagen till ett reducerat pris, 10 kr/dygnet på vardagar, helgdagar kostnadsfritt. (mer info klicka här)

HYRA

Lägenhetsinnehavaren kan välja att betala hyran per kvartal eller per månad. Du kan också välja att betala hyran per autogiro. Om du vill byta till månadsbetalning eller anmäla autogirobetalning, vänligen kontakta Visma Services (som har hand om föreningens bokföring) på tel: 018 - 572250. (mer info om Visma klicka här)
Om du skulle sakna en hyresavi som t.ex. kommit bort så kontaktar du också Visma.

ÖVRIGT

Tänk på att hålla nere ljudnivån efter kl. 22. Meddela gärna dina berörda grannar, om du vet med dig att denna tidsgräns kommer att överskridas, så brukar detta inte skapa ett problem.

Föreningen har en gemensam städdag, vårstädningen. Detta gäller numer främst vår trädgård, rensa rabatter, kratta löv och bära fram och olja utemöbler etc. Alla förväntas att ställa upp och den som inte kan ställa upp meddelar styrelsen i god tid och kan på så sätt få en liten uppgift att utföra vid ett annat tillfälle. Men roligast är om alla kan närvara vid ett och samma tillfälle.
Städdagen avslutas med gemensam fika, korvgrillning i vår egna nystädade trädgård!