Här hittar du info kring ditt boende. Bra att läsa igenom vare sig man är ny i vårt hus eller har bott här sedan långt tillbaka.

Felanmälan av akut karaktär dagtid görs till Thomas på telefon: 018-444 0931
Akuta ärenden övrig tid: 018-444 0900