Faktureringsadress till föreningen:
 
Brf Gylfe
HOF 20104, FE 258
105 69 Stockholm  
 

Fakturor kan även skickas per e-post:
pax0000@privatgirot.se 

  • Epostmeddelandet ska endast ha EN bilaga, denna skannas som EN faktura.
  • Bilagan ska vara i formatet PDF, TIFF eller PNG.
  • Bilagan får vara max 2 MB stor.
  • Bilagans namn får EJ innehålla bokstäverna å, ä, ö samt heller inte specialtecken som apostrofer, blanktecken.
  • Information i rubriken och meddelandetexten i epostmeddelandet tas ej hänsyn till, endast bilagan skannas och behandlas.
  • Fakturan ska  innehålla minst "HOF 20104, FE 258" i adressfältet i den bifogade filen (ej besöksadressen).
 
 
Besöksadress till föreningen:

Marielundsgatan 3D
753 25 Uppsala