Information om lägenhetsnumrering
 
Alla våra bostadslägenheter har fått ett lägenhetsnummer i det lägenhetsregister som Lantmäteriet upprättat.
 
Observera att vi internt använder vårt gamla numreringssystem 1-49. Detta eftersom det är lättare att se vilken lägenhet man avser, genom att bara ange ett nummer. Lantmäteriets system innebär att utan fullständig gatuadress är det omöjligt att identifiera vilken lägenhet som avses med enbart lägenhetsnumret.
 
Om det är här du är folkbokförd kan Skatteverket efterfråga ditt lägenhetsnummer för att registrera detta i folkbokföringsregistret.
Mer om syftet med lägenhetsregistret, vilka uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnumreringen sker finns att läsa på webbplatsen www.lagenhetsregistret.se.
Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.
Om du har ytterligare frågor kontakta gärna ordförande.
 
Notera att i vårt hus går trapporna motsols och i registret numreras lägenheter medsols, vilket gör att för oss blir numreringen en smula bakvänd, men det ska vara så.
 
adress
 3a
 3b
 3c
 3d
 3e
 
gamla
nya
gamla
nya
gamla
nya
gamla
nya
gamla
nya
lghetsnr
001
1003
010
1003
020
1003
031
1003
041
1003
lghetsnr
002
1002
011
1002
021
1002
032
1002
042
1002
lghetsnr
003
1001
012
1001
022
1001
033
1001
043
1001
lghetsnr
004
1103
013
1103
023
1103
034
1103
044
1103
lghetsnr
005
1102
014
1102
024
1102
035
1102
045
1102
lghetsnr
006
1101
015
1101
025
1101
036
1101
046
1101
lghetsnr
007
1203
016
1203
026
1203
037
1203
047
1203
lghetsnr
008
1202
017
1202
027
1202
038
1202
048
1202
lghetsnr
009
1201
018
1201
028
1201
039
1201
049
1201
lghetsnr
   
019
1301
029
1302
040
1301
   
lghetsnr
       
030
1301