Bostadsrättsföreningen har 14 parkeringsplatser på baksidan av huset och Q-park sköter bevakningen. För närvarande är väntetiden mellan 1,5-2 år. 

Följande villkor gäller för de som har en parkeringsplats.

  • En specifik parkeringsplats är kopplad en specifik bostadsrätt i föreningen. Du får inte parkera på någon annans parkeringsplats om din plats skulle vara blockerad av ett eller annat skäl.
  • Den som äger en bostadsrätt med nyttjanderätt till en parkeringsplats måste vara boende i lägenheten. Om en bostadsrätt hyrs ut i andra hand återgår alltså parkeringsplatsen till föreningen.
  • Parkeringstillståndet är inte bundet till en specifik bil, en icke-boende i föreningen får använda parkeringsplatsen så länge övriga vilkor är uppfyllda.
  • Parkeringsplatsen får inte hyras ut i andra hand. Du får alltså inte ta betalt av en icke-boende om de använder din parkeringsplats.
  • Giltigt parkeringstillstånd måste vara synligt i den parkerade bilen.
  • Avgiften är 150 kr/mån och inkluderas på hyresavin.

Följande villkor gäller för de som köar till en av föreningens parkeringsplatser.

  • Den köande måste vara medlem i föreningen.
  • Den köande måste vara boende i sin bostadsrätt. (Du får inte köa om du hyr ut i andra hand)

Vid frågor eller intresseanmälan kontaktar du föreningens kassör.