Styrelsens jobb är att verka för medlemmarnas och föreningen bästa intresse. Det är alltifrån att se till att vår ekonomi går ihop, till att vårt hus är i så bra skick som möjligt och att det är trivsamt för alla medlemmar.

Styrelsen träffas 1 gång per månad och på dessa möten tar vi upp frågor som inkommit tex medlemskapsansökningar, andrahandansökningar, önskningar från medlemmar etc. Vi planerar eventuella renoveringsprojekt eller löser problem som uppkommit rörande fastigheten. Vi planerar den gemensamma städdagen, den årliga stämman och funderar på hur vi kan göra vårt hus bättre och öka all bekvämlighet och trivsel.

Det uppkommer ständigt nya problem som vi ska lösa och även om det kan vara mycket problem med ett stort hus, så är det oerhört spännande och roligt att kunna vara med och hjälpa till, så att allt flyter på. Problem kan vara allt från att vår grill har gått sönder, till att hustaket behöver renoveras. Det ena kostar mindre och löses ganska lätt, medan det andra tar mer tid och energi, men då är också slutresultatet ännu roligare att se.

Så med andra ord, grundtanken med styrelsens jobb, är att medlemmarna i föreningen ska märka så lite som möjligt av problem och helt enkelt bara trivas i vårt hus.

Men det är viktigt att ha i åtanke, att du som medlem också äger huset och därmed, på samma sätt som styrelsen, bör försöka se till att vårt hus mår bra och visa hänsyn för sina grannar.