Observera att all mekanisk ventilation i vår fastighet är förbjuden då den sätter självdragssystemet ur funktion.
Detta innebär att en köksfläkt eller badrumsfläkt som direkt suger ut luft och sprutar in luften i fläktsystemet är förbjuden, då den orsakar ett forcerat luftflöde, vilket kan leda till oönskad toa- samt kökslukt åker rätt in i någon annans lägenhet.
 
Medlemmar uppmanas hålla sina ventiler rena från damm och ludd, genom att dammsuga dessa med jämna mellanrum för god ventilation och egen hälsa.
 
Kontrollera regelbundet lägenhetens obligatoriska brandvarnares funktion. Har du ingen, införskaffa genast!
 
Inför ordinarie föreningsstämma, i samband med årsskiftet, går styrelsen ut med en kallelse till denna i god tid innan. Stämman som hålls i styrelserummet är ett ypperligt tillfälle att komma med frågor eller förslag gällande föreningen, vilket för övrigt går bra att göra när som helst. Kontakta i så fall någon i styrelsen med frågor som du tycker denna ska ta upp.
De som är intresserade av styrelsearbete kontaktar valberedningen eller styrelsen i god tid innan stämman.
 
Läs gärna igenom föreningens stadgar för ytterligare information om vår bostadsrättsförening.
 
För att göra extra nycklar, märkt L och går till dörr, trapphus, källare, krävs en nyckelrekvisition från styrelsen. Det är Swesafe som gör våra nycklar.